• Fri frakt & fri retur
  • Skickas inom 1-3 dagar
  • Upp till 10 års garanti!

Ångerrätt/Retur

Retur:

Om du som kund vill ångra ett köp och göra en retur ska detta meddelas StudioNord inom 14 dagar från mottagandet av varan.

Anmälan om önskad retur görs via formuläret på studionord.se/returVi står för returfrakten!

Konsument

För privatpersoner tillämpar studionord.se distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står studionord.se för returfrakten.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Studionord.se uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel på detta är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål. 

Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas studionord.se inom 14 dagar. Anmälan om önskad retur görs via formuläret på studionord.se/retur.

Du som kund har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej vara mer omfattande än nödvändigt.

Har varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper kommer studionord.se debitera dig som kund för värdeminskningen på produkten. Detta gäller även emballaget.

Observera att granskningsrätten ej kan tillämpas på varor som går under 11 § punkt 4 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Är du som kund osäker på vilka produkter som omfattas av granskningsrätten, vänligen kontakta kundservice via epost på info@studionord.se

Vi ber er att returnera varan i originalförpackning. Varan ska också returneras komplett om inget annat är överenskommet med studionord.se.

När returnerad vara är åter på studionord.se:s lager återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Vid retur av del av order återbetalas inte ev. leveranskostnad eller expeditionsavgift. På det belopp som återbetalas har studionord.se rätt att göra avdrag för värdeminskning. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad eller om den på annat sätt har brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

studionord.se återbetalar beloppet senast 20 dagar från det att varan är åter på studionord.se:s lager. Återbetalningen görs via den betalningsmetod som valdes vid köpet.

Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av studionord.se.

Vid retur från kund till studionord.se, står kunden för skador som kan uppstå under transporten om du som kund inte använder originalemballage.

Vid retur, vänligen kontakta vår kundservice via epost på info@studionord.se

Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Du debiteras returkostnad för respektive produktgrupp för outlöst paket som gått i retur.

Företag

I de fall som näringsidkare handlar hos studionord.se så tillämpas köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 20 % av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt.

Garantier

Utöver de rättigheter du som konsument har genom konsumentköplagen och distans- och hemförsäljningslagen omfattas vissa varor av produktgaranti från studionord.se. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras utan kostnad för dig. Vi använder oss av en mängd olika serviceställen beroende på leverantör och typ av produkt. Kontakta oss så hjälper vi dig se till att varan skickas till rätt serviceställe.

Vid vissa unika tillfällen ser vi till att en reparatör skickas ut för hembesök. Om en reparatör skickas ut i anmälda garantiärenden och inga fel kan konstateras måste vi via våra leverantörer debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår. Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv som vid till exempel felmontering eller handhavandefel. Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis. Om betalning skett genom något av våra andra alternativ måste du istället spara kvittot som du får via e-post i samband med att din vara levereras, den fungerar i dessa fall som garantibevis.

Läs mer om våra garantier under: Garantivillkor

Reklamation

Anmälan om reklamation görs via formuläret på studionord.se/reklamation.

Om köparen påvisar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi kunden att kontakta vår kundtjänst så vi kan se till så att felet rättas till. Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av studionord.se. Boka inte hantverkare förrän du har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi fotodokumentation på skadan. Vill du genomföra en reklamation var vänligen använd formuläret på www.studionord.se/reklamation.

Garantifrågor i övrigt anmäls till info@studionord.se          

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta vår kundserviceavdelning så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan ifråga är felplockad. Vid dessa fall kommer vi att åtgärda felet.

Force Majeure

studionord.se anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Tvist

Konsument

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst. Om tvisten kvarstår tillämpar studionord.se – Nordhem Värme AB (Bolaget) så kallad alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som Bolaget avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Bolaget förbinder sig då att följa ARN:s utslag.
Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm .

Du kan läsa mer om alternativ tvistlösning för konsument på EU-kommissionens webbplats.

Företag

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.