• Fri frakt* & fri retur
  • Skickas inom 1-3 dagar
  • Upp till 10 års garanti!

Garantivillkor

Garantivillkor

1. ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR

Garanti – allmänna villkor StudioNord

Garantin gäller eventuella fabrikationsfel. StudioNord undersöker och bedömer produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Under tiden för specificerad garantitid för respektive produkt kommer StudioNord ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. Eventuella övriga kostnader bekostas inte, såsom arbetskostnad för byte/reparation, ersättning för övriga utgifter, inkomstförlust eller annan förlust i samband med åtgärdandet.

Reparationer eller felsökning som inte har godkänts av StudioNord ersätts inte. Utbytta delar tillfaller StudioNord. Om varan inte längre säljs av StudioNord, erbjuds en lämplig ersättningsvara. Det är StudioNord som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara. Vid påkallande av ett garantiarbete som inte omfattas av garanti, faktureras faktiskt kostnad enligt service/installationsföretagets gällande prislista.

Garantivillkor

Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan inte överlåtas. Anmälan av ärendet skall göras inom skälig tid (max 2 månader) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin. Garantin gäller inte om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk i inomhusmiljö. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, yttre påverkan, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte heller transportskador. Garantin gäller inte vid frysskador eller om skador och funktionsfel uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet. Garantin gäller inte heller skador som uppkommit i samband med åsknedslag eller onormal variation i nätspänningen. Garantin täcker ej följdskada genom fel i levererad produkt. Garantin gäller inte demo/utställningsexemplar. Garantin gäller endast i Sverige.

Det åligger köparen att se till att produkterna hålls tillgängliga om Serviceman anlitas. Kunden ansvarar till exempel för att lösmontering och återmontering av kakel- och panelfronter eller annan utrustning i badrummet för åtkomst av ett badkar. Tid för serviceman att göra badkaret åtkomligt för service omfattas inte av garantin och debiteras enligt för tiden gällande taxa.

Elkomponenter, vattenlås, tätnings- släp- och magnetlister till duschar och keramiska tätningar till blandare omfattas inte av garantier då de anses vara förbrukningsmaterial.

Monterings- och Skötselanvisningar

Kunden måste ha följt produktens anvisningar för installation, anslutning och skötsel samt gällande regler för att kunna utnyttja garantin. Monteringen måste vara fackmannamässigt utförd. Monterings- och skötselanvisningar följer med produkten men finns också på www.studionord.se

Tillvägagångssätt för hjälp

Kontakta kundtjänst på www.studionord.se. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla.

2. SPECIFIKA GARANTIVILLKOR

2.1

Handdukstorkar & Ventiler

5 år

2.2

Elpatroner

3 år

2.3

Badkar av Akryl & Mineralkomposit

10 år

2.4

Självhäftande Accessoarer

5 år

2.5

Möbler – Kommoder, Spegelskåp, Högskåp

5 år

2.6

Speglar

3 år

2.7

Blandare

7 år

2.8

Duschväggar

10 år

2.1 Garanti handdukstorkar & ventiler

StudioNord lämnar 5 års fabrikations- och materialfelsgaranti på handdukstorkar och ventiler. Får ej installeras på VVC (cirkulerande tappvarmvatten).

2.2 Garanti elpatron till handdukstork

StudioNord lämnar 3 års fabrikations- och materialfelsgaranti på elpatroner.

2.3 Garanti badkar av Akryl & Mineralkomposit

StudioNord lämnar 10 års fabrikations- och materialfelsgaranti på badkar tillverkade av Akryl eller Mineralkomposit. Garantin täcker tillverkningsfel och/eller sprickor samt formförändringar till följd av materialets åldring och/eller deformationer orsakade av hett vatten.

2.4 Garanti självhäftande accessoarer

StudioNord lämnar 5 års fabrikations- och materialfelsgaranti på självhäftande accessoarer.

2.5 Garanti möbler

StudioNord lämnar 5 års fabrikations- och materialfelsgaranti på badrumskommoder, spegelskåp och högskåp.

2.6 Garanti speglar

StudioNord lämnar 3 års fabrikations- och materialfelsgaranti på speglar.

2.7 Garanti blandare

StudioNord lämnar 7 års fabrikations- och materialfelsgaranti på blandare. Fästen, fasta och handhållna duschhandtag och -slangar, elektronisk utrustning till blandare samt magnetventiler, garanteras under en period av 2 år. Slitdelar så som keramiska insatser, termostatinsatser och omkastare omfattas av 2 års garanti.

2.8 Garanti duschväggar

StudioNord.se lämnar 10 års fabrikations- och materialfelsgaranti på duschar undantaget slitdelar som magnet-, släp- och tätningslister.